Eko kontakt tačke

Удружење ТЕРРА’С из Суботице www.terras.org.rs

Архус центар Нови Сад из Новог Сада www.aarhusns.rs

Млади истраживачи Србије из Београда ww.mis.org.rs

Удружење грађана ГМ Оптимист из Горњег Милановца www.gmoptimist.org

Група Кобра из Доње Топонице – Ниш www.nfgkobra.6te.net

Актвности су подржане кроз CSOnnect програме

уторак, 28. фебруар 2017.

Представљање 3. годишњег извештаја Коалиције 27

Mарт 2 @ 10:00


Поглавље 27 у Србији: још увек у припреми
 о напретку Републике Србије у преговорима са Европском унијом у оквиру Поглавља 27 (животна средина и климатске промене)

Говоре:
– Горан Секулић из Светске организације за природу WWF, представник Коалиције 27
– Радослава Ступар, председница Архус центра Нови Сад

За све додатне информације можете контактирати:
Тијану Стојановић, задужену за комуникације испред WWF-а, контакт:
tstojanovic@wwfadria.org, +38163287138
 или Бранислава Вукотића, асистента у АЦНС
aarhus.novisad@gmail.com +38163549339

О Извештају: Извештај је плод једногодишњег праћења и анализе промена у области животне средине и климатских промена у Републици Србији насталих у складу са процесом преговора са Европском унијом у оквиру Поглавља 27. Извештај представља независни критички осврт на бројне изазове и даје конкретне предлоге Влади Републике Србије како да
процес преговора и придруживања Европској унији резултира правим помаком, и бољем стању у животној средини. Извештај Европске комисије показује да се у решавању изазова у Поглављу 27 није много напредовало.

О Коалицији 27: Коалицију 27 је основало више организација цивилног друштва 2014. године са циљем да заједнички прате и доприносе процесу усклађивања и примене политика и прописа Републике Србије са правним тековинама Европске Уније у области животне средине и климатских промена (Поглавље 27).

среда, 8. фебруар 2017.

Документи

На овој страници можете наћи и преузети законе, подзаконска акта као и остала документа из делокруга рада Министарства пољопривреде и заштите животне средине
ИЗВЕШТАЈ ИЗ СЕНКЕ-ПОГЛАВЉЕ 27 ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ- КОАЛИЦИЈА 27

ИЗВЕШТАЈ У pdf. ФОРМАТУ


ЛИНКОВИ НА КОЈИМА СЕ МОЖЕТЕ ИНФОРМИСАТИ О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОГЛАВЉУ 27

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ   www.seio.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТНЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   http://www.eko.minpolj.gov.rs/poglavlje-27-zivotna-sredina-i-klimatske-promene-izazov-i-prilika-srbije-za-odrzivi-razvoj/

ПРЕГОВАРАЧКИ ТИМ СРБИЈЕ     http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРЕГОВОРЕ   http://www.seio.gov.rs/srbija-i-eu/ko-je-ko/koordinaciono-telo-za-proces-pristupanja-eu.788.html

ПРЕГОВАРАЧКА ГРУПА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ http://www.sepa.gov.rs/ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ   http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=sr&strana=naslovna

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

http://www.pzzp.rs/rs/sr/ПОГЛАВЉЕ 27-ЖИВОТНА СРЕДИНА

Политика животне средине ЕУ има за циљ да промовише одрживи развој и очува животну средину за садашње и будуће генерације. Директне користи које доноси ова политика су опште: боље здравље становништва, очување природних ресурса, конкурентна привреда, бољи квалитет живота.  Политика ЕУ у области животне средине заснива се на начелима превентивног деловања, начелу „загађивач плаћа“, борби против нарушавања животне средине на самом извору загађења, заједничкој одговорности између ЕУ и држава чланица (јер је надлежност за ову област подељена између ЕУ и држава чланица) и укључивању заштите животне средине у друге политике ЕУ (као што су пољопривреда, транспорт, енергетика).
Прописи ЕУ из области животне средине су изузетно обимни и чине приближно једну трећину укупног броја прописа ЕУ. Ови прописи покривају област заштите животне средине хоризонтално (процена утицаја на животну средину, доступност информација, учешће јавности), односно кроз секторе: квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет воде, заштита природе, контрола индустријског загађења и управљање ризиком, хемикалије, климатске промене, заштита од буке и цивилна заштита.