Eko kontakt tačke

Удружење ТЕРРА’С из Суботице www.terras.org.rs

Архус центар Нови Сад из Новог Сада www.aarhusns.rs

Млади истраживачи Србије из Београда ww.mis.org.rs

Удружење грађана ГМ Оптимист из Горњег Милановца www.gmoptimist.org

Група Кобра из Доње Топонице – Ниш www.nfgkobra.6te.net

Актвности су подржане кроз CSOnnect програме

петак, 3. март 2017.

КОАЛИЦИЈА 27: Укључити цивилни сектор у преговарачки процес о животној средини
“Крајње је време да се напусти декларативан приступ и да се очување и унапређење животне средине формулише као јасан приоритет власти”

Коалиција 27 у партнерству са Архус центром Нови Сад упозорила је да је крајње време да се напусти декларативан приступ у област заштите животне средине и да се њено очување и унапређење формулише као јасан приоритет власти у Србији.

Представљајући данас на конференцији одржаној у Медија Центру Војводине свој трећи извештај под називом „Поглавље 27 у Србији: још увек у припреми“, Коалиција 27 указала је на низ недостатака у третирању ове области и понудила помоћ властима у преговарачком процесу како би се постигли што бољи резултати.

“Укјучивање цивилног сектора кључно је у преговарачком процесу. Сам процес није само питање владе и институција већ је неопходно да се појединци активно укључе због тога што се оно што се испреговара у том процесу и све што следи после тога, имплементира на локалном нивоу и директно се одражава на наше животе. Иницијативе појединаца развијају се кроз организације као што је ‘Архус центар’ и зато је важно напоменути да ће ова и све остале организације које су се укључиле и желе да учествују у процесу имати подршку ЕУ Инфо поинта”, истакла је менаџерка ЕУ Инфо поинта у Новом Саду Биљана Видука.

Извештај „Поглавље 27 у Србији: још увек у припреми“ бави се питањима животне средине који су од кључне важности за квалитет живота грађана Србије, али су и они даље потпуно запостављени у политичким агендама и у јавности. Проблеми који сваким даном постају све израженији, последица су деценијског занемаривања и непрепознавања значаја природног окружења за наше здравље и добробит, указано је на конференцији.

“Крајње је време да се напусти декларативан приступ и да се очување и унапређење животне средине формулише као јасан приоритет у раду ове и свих будућих влада“, поручио је Горан Секулић из Светске организације за природу WWФ.

Како је оцењено, поглавље 27 у јавности се помиње као најобимније и најскупље, а у пракси се дешава да се укида Агенција за хемикалије, затим имамо мањак запослених на контроли и управљању хемикалијама, док су да су све бројнији притисци и претње рекама у Србији (интензиван развој малих хидроелектрана, екстракција шљунка, загађивање који нарушавају стабилност екосистема али и безбедност људи), да систем информисања грађана о стању животне средине има низ недостатака ( касно објављивање података о загађењу ваздуха што директно утиче на здравље) – те је ситуација далеко од повољне.

Према речима Секулића, очување животне средине не представља трошак за наше друштво како се често представља, јер здрава и очувана природа пружа бројне услуге које директно утичу на квалитет нашег живота, као што су водоснабдевање, регулација климе, производња хране, туризам и рекреација.

“Неопходно је што пре интегрисати захтеве заштите животне средине у развојне стратегије и планове, а за то нам је потребан јасна опредељеност Владе и интензивна сарадња свих релевантних сектора“, казао је он.

Организације цивилног друштва које су чланице Коалиције 27, изразиле су спремност да активно подрже преговарачки процес знањем и расположивим капациетима, с циљем да се постигну најбољи могући резултати корисни за све грађане и грађанке Републике Србије – очувања природа и здравија животна средина.

Архус центар Нови Сад усмерио је своје активности ка остваривању тог циља, рекла је председница те невладине организације Радослава Ступар. Подсетивши на то да је Архус центар Нови Сад партнерска организација Младих истраживача Србије у пројекту који је подржао РЕЦ (Регионални центар за заштиту животне средине), у оквиру програма ЦСО ЦОНЕЦТ, она је нагласила да је једна од активности новосадске организације представљање 3. Извештаја о напретку Србије у преговорима у Поглављу 27.

(Аутономија)

Комплетан извештај Коалиције 27 у ПДФ формату се налази на линку: 


http://mcvojvodine.org/wp-content/uploads/2017/03/Koalicija-27-Izve%C5%A1taj-iz-senke-2016.pdf

уторак, 28. фебруар 2017.

Представљање 3. годишњег извештаја Коалиције 27

Mарт 2 @ 10:00


Поглавље 27 у Србији: још увек у припреми
 о напретку Републике Србије у преговорима са Европском унијом у оквиру Поглавља 27 (животна средина и климатске промене)

Говоре:
– Горан Секулић из Светске организације за природу WWF, представник Коалиције 27
– Радослава Ступар, председница Архус центра Нови Сад

За све додатне информације можете контактирати:
Тијану Стојановић, задужену за комуникације испред WWF-а, контакт:
tstojanovic@wwfadria.org, +38163287138
 или Бранислава Вукотића, асистента у АЦНС
aarhus.novisad@gmail.com +38163549339

О Извештају: Извештај је плод једногодишњег праћења и анализе промена у области животне средине и климатских промена у Републици Србији насталих у складу са процесом преговора са Европском унијом у оквиру Поглавља 27. Извештај представља независни критички осврт на бројне изазове и даје конкретне предлоге Влади Републике Србије како да
процес преговора и придруживања Европској унији резултира правим помаком, и бољем стању у животној средини. Извештај Европске комисије показује да се у решавању изазова у Поглављу 27 није много напредовало.

О Коалицији 27: Коалицију 27 је основало више организација цивилног друштва 2014. године са циљем да заједнички прате и доприносе процесу усклађивања и примене политика и прописа Републике Србије са правним тековинама Европске Уније у области животне средине и климатских промена (Поглавље 27).

среда, 8. фебруар 2017.

Документи

На овој страници можете наћи и преузети законе, подзаконска акта као и остала документа из делокруга рада Министарства пољопривреде и заштите животне средине
ИЗВЕШТАЈ ИЗ СЕНКЕ-ПОГЛАВЉЕ 27 ЖИВОТНА СРЕДИНА И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ- КОАЛИЦИЈА 27

ИЗВЕШТАЈ У pdf. ФОРМАТУ


ЛИНКОВИ НА КОЈИМА СЕ МОЖЕТЕ ИНФОРМИСАТИ О ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОГЛАВЉУ 27

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ   www.seio.gov.rs 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТНЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   http://www.eko.minpolj.gov.rs/poglavlje-27-zivotna-sredina-i-klimatske-promene-izazov-i-prilika-srbije-za-odrzivi-razvoj/

ПРЕГОВАРАЧКИ ТИМ СРБИЈЕ     http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

КООРДИНАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРЕГОВОРЕ   http://www.seio.gov.rs/srbija-i-eu/ko-je-ko/koordinaciono-telo-za-proces-pristupanja-eu.788.html

ПРЕГОВАРАЧКА ГРУПА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ http://www.sepa.gov.rs/ 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ   http://www.zzps.rs/novo/index.php?jezik=sr&strana=naslovna

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ

http://www.pzzp.rs/rs/sr/ПОГЛАВЉЕ 27-ЖИВОТНА СРЕДИНА

Политика животне средине ЕУ има за циљ да промовише одрживи развој и очува животну средину за садашње и будуће генерације. Директне користи које доноси ова политика су опште: боље здравље становништва, очување природних ресурса, конкурентна привреда, бољи квалитет живота.  Политика ЕУ у области животне средине заснива се на начелима превентивног деловања, начелу „загађивач плаћа“, борби против нарушавања животне средине на самом извору загађења, заједничкој одговорности између ЕУ и држава чланица (јер је надлежност за ову област подељена између ЕУ и држава чланица) и укључивању заштите животне средине у друге политике ЕУ (као што су пољопривреда, транспорт, енергетика).
Прописи ЕУ из области животне средине су изузетно обимни и чине приближно једну трећину укупног броја прописа ЕУ. Ови прописи покривају област заштите животне средине хоризонтално (процена утицаја на животну средину, доступност информација, учешће јавности), односно кроз секторе: квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет воде, заштита природе, контрола индустријског загађења и управљање ризиком, хемикалије, климатске промене, заштита од буке и цивилна заштита.