Eko kontakt tačke

Удружење ТЕРРА’С из Суботице www.terras.org.rs

Архус центар Нови Сад из Новог Сада www.aarhusns.rs

Млади истраживачи Србије из Београда ww.mis.org.rs

Удружење грађана ГМ Оптимист из Горњег Милановца www.gmoptimist.org

Група Кобра из Доње Топонице – Ниш www.nfgkobra.6te.net

Актвности су подржане кроз CSOnnect програме

среда, 08. фебруар 2017.


ПОГЛАВЉЕ 27-ЖИВОТНА СРЕДИНА

Политика животне средине ЕУ има за циљ да промовише одрживи развој и очува животну средину за садашње и будуће генерације. Директне користи које доноси ова политика су опште: боље здравље становништва, очување природних ресурса, конкурентна привреда, бољи квалитет живота.  Политика ЕУ у области животне средине заснива се на начелима превентивног деловања, начелу „загађивач плаћа“, борби против нарушавања животне средине на самом извору загађења, заједничкој одговорности између ЕУ и држава чланица (јер је надлежност за ову област подељена између ЕУ и држава чланица) и укључивању заштите животне средине у друге политике ЕУ (као што су пољопривреда, транспорт, енергетика).
Прописи ЕУ из области животне средине су изузетно обимни и чине приближно једну трећину укупног броја прописа ЕУ. Ови прописи покривају област заштите животне средине хоризонтално (процена утицаја на животну средину, доступност информација, учешће јавности), односно кроз секторе: квалитет ваздуха, управљање отпадом, квалитет воде, заштита природе, контрола индустријског загађења и управљање ризиком, хемикалије, климатске промене, заштита од буке и цивилна заштита.

Нема коментара:

Постави коментар